1. Nätverksåtkomst

Nätverks åtkomstskiktet (Network Access) i TCP/IP-modellen motsvarar datalänk- och fysiska skikten i OSI-Referensmodellen. Nätverks åtkomstskiktet definierar protokoll och hårdvara som krävs för att ansluta till ett fysiskt nätverk och leverera data över det.

Bild 1: Kommunikationsmodeller

Paket från Internetskiktet skickas ner till Nätverks åtkomstskiktet där paketen formateras om som ramar och slutligen som signaler. Därefter placeras signalerna i det fysiska nätverket på väg till destinationen. Mottagaren kan vara en host i samma nätverk som avsändarens, eller i ett annat nätverk.

Att placera signaler i det fysiska nätverket innebär att avsändarens kommunikationsmodellen förbereder data för överföring. Det finns olika mekanismer i Nätverksåtkomst skiktet som styr hur dataströmmar kan komma åt transmissionsmediet.

Mottagarens kommunikationsmodellen tar emot signaler och kodar av de till databitar i det fysiska skiktet. Därefter levererar mottagna databitar till Datalänk skiktet som kontrollerar ramarnas styrinformation för att avgöra om dem fortsätter hanteras eller inte.