Test: Adresstyper

 1. Vad är prefixen för IP adressen: 2001:db8:80f:f425::230/64
 2. Vad är prefixen för IP adressen: 2001:db8:80f:f425:250:56ff:fe83:ecc/64?
 3. Vad är prefixen för IP adressen: fe80::250:56ff:fe83:ecc/64?
 4. Vad är prefixen för IP adressen: 2001:db8:80f:f425:250:56ff:fe83:ecc/48?
 5. Vad är prefixen för IP adressen: 2001:db8:80f:f425::230/48?
 6. Vad är prefixen för IP adressen: 2001:db8:bb8a:f390::1/32?
 7. Vilka tre fält ingår i en GUA adress?
 8. Vilket är intervallet av den första hextet i en GUA adress?
 9. Vilken typ av adress krävs för en nätverksenhet för att bli IPv6-aktiverad?
 10. Vilket är intervallet av den första hextet i en link-local unicast adress?
 11. Vilken unicast adress består av endast av nollor?
 12. Vilken adresstyp i IPv6 motsvarar privata IP adresser i IPv4?
 13. Vilka är de två första hexadecimala siffror i en multicast IPv6 adress?
 14. Hur administreras IPv6-adresser?

IANA har huvudansvaret, äger IPv6 adresser. IANA distribuerar IPv6 adresser till lokala Internet register – RIR.

Bild 12: IANA och RIRs

När en nätverksleverantör (ISP) i Europa vill ha ett antal block av IPv6 adresser kommer den att kontakta RIPE NCC. Det görs lite på olika sätt när den globala prefixet ska definieras. GUA IPv6 adresser definieras från början som 2001::/3 men vid tilldelning delas upp adressen i många adresser. Ett sätt att markera antal bitar i den globala prefixet är beteckningen med slash och ett nummer (/nn). Då börjar IANA att distribuera IPv6 adresser till RIR oftast som 2001::/23.

De lokala register tilldelar adresser till organisationer oftast som /48 vilket indikerar att man får disponera 16 bitar i subnet ID så att den globala subnet prefixet blir /64. Studera bilden nedan som illustrerar just hur IPv6 adresser kan tilldelas:

Bild 13: IPv6 tilldelning