Labb 3 och 4

Med hjälp av topologin nedan kan vi utforska IPv6 Link-local adresser. Syftet är att rekonstruera MAC adressen från Link-local adresser.

Bild 1: Manuella LLA konfigurationer
 Vi tar fram PT-övningen där vi konfigurerade 3 routrar och 2 pc med globala unicast adresser. Vi studerar link-local adresser på varje router. Observera att Cisco väljer att visa IPv6 adresser med stora bokstäver.
På router R1 tar vi fram IPv6 adresser

 • Interface G0/0
 • GUA adress: 2001:DB8:CAFE:1::1
 • Link-local adress: FE80::260:2FFF:FECB:C201
 • FFFE har placerats i mitten av MAC-adressen 0060.2FCB.C201
 • Sjunde bit i LLA har inverterats  från 0000 0000 till 0000 0010 därför adressen FE80::0260:2FFF:FECB:C201
 • MAC adress: 00-60-2F-CB-C2-01

Bild 2: R1 IPv6 adresskonfiguration
På router R2 tar vi fram IPv6 adresser

 • Interface G0/0
 • GUA adress: 2001:DB8:CAFE:3::1
 • Link-local adress: FE80::204:9AFF:FE93:CA01
 • FFFE har placerats i mitten av MAC-adressen 0004.9A93.CA01
 • Sjunde bit i LLA har inverterats från 0000 0000 till 0000 0010 därför adressen FE80::0204:9AFF:FE93:CA01
 • MAC adress: 00-04-9A-93-CA-01

Bild 3: R2 IPv6 adresskonfiguration
På router R2 tar vi fram IPv6 adresser

 • Interface G0/0
 • GUA adress: 2001:DB8:CAFE:4::1
 • Link-local adress: FE80::201:C7FF:FE8A:3501
 • FFFE har placerats i mitten av MAC-adressen 0001.C78A.3501
 • Sjunde bit i LLA har inverterats från 0000 0000 till 0000 0010 därför adressen FE80::0201:C7FF:FE8A:3501
 • MAC adress: 00-01-C7-8A-35-01

Bild 4: R3 IPv6 adresskonfiguration

Laboration 4: Link-local manuell konfiguration

Även om link-local adresser underlättar IP konfigurationer när de byggs upp och konfigureras automatiskt finns behov av att konfigurera dessa adresser manuellt istället. Dynamiska Routing protokoll som EIGRP eller OSPF använder link-local adresser som nästa hopp adress. Men med 16 hexadecimala siffror är det inte lätt för routrarna att identifiera link-local adresser och bygga upp routing-tabeller.

Laborationens syfte är att förenkla IPv6 Link-local adresser med manuella konfigurationer. Här nedan anges kommandot:

Router(config-if)# ipv6 address <link-local adress> link-local

Bild 5: Manuell LLA adresskonfiguration

Med samma nätverk som vi konstruerade tidigare i Laboration 1 kan vi förenkla link-local adresser. Det är bra att ha i åtanke att link-local adresser är unika i den länken (delnät) som de befinner sig. Routrarna kommer att ha samma LLA i sina interface FE80::1, R2 FE80::2 och R3 FE80::3

Konfigurationer

[rtbs name=”lla-manuell-konfiguration”]

Bild 6: IPv6 Default Gateway, en Link-local adress

IP kommunikation via ping

Som bekant är det inte samma sak att pinga mellan globala unicast adresser och att pinga mellan link-local adresser, mest av två orsaker:

 • Avsändare och mottagare måste befinna sig i samma länk (delnät)
 • Link-local adresser är unika endast inne i samma länk (delnät)

Det är också bra att tänka på att default gateway är egentligen routerns link-local adressen, på bilden till höger är IPv6 Gateway FE80::1