Labb 1 och 2

Laboration 1: GUA adresser

Vi konfigurerar IPv6 globala unicast adresser i ett enkelt nätverk och utforskar hur adresserna beter sig. IPv6 GUA adresser är redan strukturerade med den globala prefixen och delnät ID. När vi kommer att konfigurera GUA adresserna ska Local-Link adresser byggas upp helt automatiskt.

Bild 4: Statiska GUA

Konfigurationer

[rtbs name=”ipv6-gua”]

Manuell konfiguration av globala unicast adresser med EUI-64

Normalt konfigureras globala unicast IPv6 adresser för routrar och servrar manuellt. VI har redan konfigurerat globala ipv6 adresser som var redan bestämda, men nu förklarar jag ett alternativ till manuell konfiguration enligt EUI-64 metoden.

Laboration 2: GUA med eui-64

Metoden EUI-64 använder interfacets MAC adress för att komplettera GUA adressen och för att konstruera en link-local adress. Den globala routing prefixen (2001:db8:cafe:) tillsammans med delnät ID anges så att EUI-64 kompletterar den GUA adressen och att en LLA adress kan skapas automatiskt.

Bild 6: GUA adresser med EUI-64

Konfigurationer

[rtbs name=”ipv6-gua-eui64″]