IPv6 Laborationer

Här ska vi konfigurera de tre metoder för IPv6 dynamiskt adressallokering: SLAAC, SLAAC och DHCP stateless samt DHCP stateful. Det är bra att komma ihåg att en router ger instruktioner till klienter på hur de själva kan konstruera egna IPv6 adresser. Instruktionerna i stateless konfiguration görs via RA-meddelande som svar till klienter som skickar RS-meddelande.

En sådan konfiguration kan göras på två sätt:

 • Rapid-Commit: använder RS- och RA-meddelande
 • Normal-Commit: använder RS, RA, REQUEST, OCH REPLAY meddelande.

I konfigurationer av dynamiskt adressallokering för SLAAC krävs det att man förstår EUI-64 metoden. Denna metod går ut på att klienter bygger upp egna IPv6 adresser med hjälp av deras MAC-adresser.

Laboration: Stateless Autoconfiguratin – SLAAC

Routern R2 konfigureras så att den ska tillhandahålla stateless adresskonfiguration för klienter som skickar RS-meddelande. Stateless innebär inte att R2 allokerar IPv6 GUA adresser, den ger instruktioner hur klienter kan själva bygga upp en IPv6 GUA adress, samt en LLA adress. Med kompletterande adresseringsinformation menas här främst PREFIXEN, prefixlängden, MTU, DNS server adresser, och kanske domännamn (kräver konfigurering).

Bild 1: Stateless autoconfiguration

Router R2 konfigureras med en GUA adress via metoden eui-64. Router R1 konfigureras med IPv6 självkonfiguration, SLAAC.

Konfigurationer

[rtbs name=”ipv6-stateless”]

Laboration: SLAAC och DHCP stateless och Laboration: DHCP stateful

Samma topologi används först för DHCP staless och därefter för DHCP stateful:

Bild 2: DHCP stateless

Konfigurationer

[rtbs name=”ipv6-dhcp-stateless”]

Laboration: DHCPv6 stateless och stateful

Med tre 1941 routrar utforskar vi dessa två konfigurationer på DHCPv6. Här kommer att hanteras flaggor A, O och M. Till en början routern R2 ska agera som en DHCPv6 stateless server till routern R1 och då kommer att hända följande:

 • Flagga A = 1 vilket betyder att R1 får skapa själv IPv6 adresser men med hjälp av routern R2
 • Flagga O = 1 vilket betyder att R1 får information från R2 (prefix, dns och domännam)
 • Flaga M = 0 ingen stateful DHCPv6 server ska kontaktas.

Därefter ska konfigurationer raderas och R2 kommer att agera som DHCPv6 relay agent. En sådan server hjälper till att distribuera vidare DHCPv6 konfigurationer från servern som i detta fall blir routern R3. Följande händer:

 • R3 skickar ut RA meddelande och ger sig till känna.
 • Meddelandet kan inte komma fram till R1 som är klient. Det är då som routern R2 hjälper till och vidarebefordrar R3:s meddelande till R1.
 • RA ska innehålla flaggor:
  • A = 0
  • O = 0
  • M = 1
Bild 3: DHCPv6 stateless och stateful

Konfigurationer

[rtbs name=”dhcpv6-stateless-stateful”]