Dynamiska adressallokering

Tre metoder för dynamisk allokering av IPv6 adresser och adresserings parametrar tas upp på denna sidan:

Metod 1: Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)

Som default annonserar en Cisco router i första hand SLAAC metoden. Denna metod inkluderas i RA meddelandet som innehåller instruktioner för mottagare på hur de själva ska konstruera en GUA adress. Utöver dessa instruktioner inkluderas adresseringsinformation såsom prefix och prefixlängd. Som default ställs in flaggorna som följande:

 • A flagga = 1: DHCPv6 klienten ska använda SLAAC för att skapa en global unicast adress
 • O flagga = 0: Kompletterande information behövs inte från en stateless DHCPv6 server
 • M flagga = 0: DHCPv6 klienten behöver inte kommunicera med en stateful DHCPv6 server

Dessa default inställningar behöver inte ändras.

Bild 1: Metod SLAAC

DHCPv6 klienter som använder SLAAC får:

 • använda prefixet i RA meddelandet för att generera en global unicast-adress
 • använda kompletterande information i RA meddelandet, till exempel prefixlängd, länkens MTU och DNS server adress. i RA meddelandet kan det inkluderas domännamnet och DNS-adressen men inte som default.
 • använda paketets IPv6 adress som default gateway (avsändarens link-local adress)
 • instruktioner att det inte behövs ytterligare information varken från en stateless eller stateful DHCPv6 server.

Sammanfattningsvis säger ett RA-meddelande:

Använd SLAAC för att skapa din GUA-adress, och RA-meddelandet har allt du behöver. Det finns inget behov av att kommunicera med någon typ av DHCPv6-server.”

Router R1 konfiguration i SLAAC

 • R1(config)# ipv6 unicast-routing
 • R1(config)# int g0/0
 • R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:1::1/64
 • R1(config-if)# ipv6 address fe080::1 link-local
 • R1(config-if)# no shut
 • R1(config-if)# end
 • WinPC konfigureras med alternativet Autoconfig

Metod 2: SLAAC och stateless DHCPv6 server

SLAAC och stateless DHCPv6 server innebär att DHCPv6 klienter får instruktioner på hur en GUA adress ska konstrueras och hur kompletterande adresseringsinformation ska hämtas och användas. Inställningar för flaggorna är som följande:

 • A flagga = 1: DHCPv6 klienten ska använda SLAAC för att skapa en global unicast adress
 • O flagga = 1: Kompletterande information behövs från en stateless DHCPv6 server
 • M flagga = 0: DHCPv6 klienten behöver inte kommunicera med en stateful DHCPv6 server

DHCPv6 klienter som ställs in för att få sin IPv6-adress dynamiskt gör följande:

Bild 2: SLAAC och stateless DHCPv6 server
 • De använder prefixet i RA meddelandet för att generera en global unicast-adress.
 • De använder kompletterande information inkluderad i RA-meddelandet, till exempel prefixlängd och MTU.
 • De använder routers link-local IPv6 adress som default gateway.
 • De överensstämmer med en stateless DHCPv6 server för ytterligare information, såsom domännamn och DNS serveradresser. RA-meddelandet anger inte vilken information som kan erhållas från den stateless DHCPv6 servern.

För att sammanfatta ovan säger RA-meddelandet:

Använd SLAAC för att skapa din GUA-adress. Det finns kompletterande information i RA-meddelandet, men du måste dock kontakta en stateless DHCPv6 server för ytterligare adresseringsinformation.”

Router R1 konfiguration i DHCP stateless

 • R1(config)# ipv6 unicast-routing
 • R1(config)# ipv6 dhcp pool digipool
 • R1(config-dhcpv6)# dns-server 2001:db8:cafe:1::5
 • R1(config-dhcpv6)# domain-name diginto.local
 • R1(config-dhcpv6)# exit
 • R1(config)# int g0/0
 • R1(config-if)# ipv6 address fe080::1 link-local
 • R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:1::1/64
 • R1(config-if)# ipv6 dhcp server digipool
 • R1(config-if)# ipv6 nd other-config-flag
 • Konfigurera Winpc för Autoconfig

Metod 3: Stateful DHCPv6

Den stateful DHCPv6 metoden involverar ändringar i två flaggor, M och A flagor. Den här metoden instruerar DHCPv6 klienter att de kan tilldelas från en stateful DHCPv6 server en GUA adress och kompletterande adresseringsinformation, förutom default gateway adressen. De tre RA flaggorna ställs in somföljande:

 • A flagga = 0: DHCPv6 klienten ska inte använda SLAAC för att skapa en global unicast adress
 • O flagga = 0: Inget behov av att kommunicera med en stateless DHCPv6 server
 • M flagga = 1: DHCPv6 klienten ska hämta den globala unicast adressen och annan adresseringsinformation från en stateful DHCPv6 server

Router R1 konfiguration i DHCP stateful

Router (config) # interface <interface>
Router (config-if) # ipv6 nd prefix 2001: db8: café: 1 :: / 64 ingen autconfig
Router (config-if) # ipv6 nd managed-config-flagga

Enheter som ställs in för att få sin IPv6-adress dynamiskt gör följande:

 • De använder routerns link-local IPv6 adress som default gateway.
 • De kontaktar en stateful DHCPv6 server för att ansöka en global unicast adress och annan adresseringsinformation, till exempel domännamn och DNS serveradresser.

Sammanfattningsvis säger RA-meddelandet:

Använd bara RA meddelandet link-local adressen för din default gateway. Använd inte SLAAC för att skapa en global unicast adress. Få en GUA adress och annan adresseringsinformation från en stateful DHCPv6server

Observera att A-flaggan har ställts till 0. Detta förhindrar att ett operativsystem som Windows använder både stateful DHCPv6 och SLAAC för dess globala unicast adresser. Om både flaggan A och flaggan M är inställda på 1 använder Windows SLAAC för att generera en GUA adress och erhåller en andra GUA adress från den stateful DHCPv6 servern. Detta skapar inte några problem för enheten, men det kan störa mot nätverkspolicyn.