DHCPv6 terminologi

DHCPv6 har sina rötter i DHCPv4, och de två har många likheter exempelvis följande tre villkor är identiska för båda DHCPv4 och DHCPv6:

  • DHCPv6 client: En DHCPv6 klient initierar processen genom att skicka en begäran om att få sina konfigurationsparametrar från en eller flera DHCPv6 servrar.
  • DHCPv6 server: DHCPv6 servern är konfigurerad att svara på DHCPv6 förfrågningarna från DHCPv6 klienter. Dessa klienter behöver inte befinna sig på samma länk (nätverk) som servern.
  • DHCPv6 relay agent: Oftast placeras DHCP server och klienter på olika länkar (nätverk) därmed DHCP-trafik kan begränsas till det lokala nätet. När kommunicerande klienter befinner sig i ett annat delnät än DHCPv6 servrar kan en DHCPv6 relay agent ta emot klienternas begär och vidarebefordrar de till dessa servrar.

De tre följande villkoren: DUID, IA och IAID är nya för DHCPv6. Att förstå dessa villkor är viktigt när du konfigurerar diverse inställningar på DHCPv6 servrar och klienter.

  • DUID (DHCP Unique Identifier): Varje DHCPv6 klient och server identifieras med en unik identifikation, en DUID.  En DUID består av en 2-byte typkod följt av ett variabelt antal byte som utgör den faktiska identifikator. En DUID kan inte vara mer än 128 byte.
  • IA (Identity Association): En IA är en samling av adresser tilldelade till en klient. En klient har åtminstone en IA tilldelad för varje interface med hjälp av DHCPv6 tjänsterna. Varje IA har en IAID (Identity Association Identifier).
  • IAID (Identity Association Identifier): Varje IA har en IAID som valts av klienten själv och som är unik bland alla andra IAID som tillhör samma klient. IAID identifierar ett specifikt interface på enheten. Det fanns en tid då vi antog att en datorklient bara skulle ha ett nätverksinterface. Men tiderna har förändrats enheter kan ha flera nätverksgränssnitt, inklusive en Ethernet NIC och en trådlös NIC. Varje interface på DHCPv6 klienten eller servern identifieras med hjälp av en IAID.

DHCPv6 multicast adresser

ff02::1:2 All_DHCP_Relay_Agents_and_Servers Alla DHCPv6 servrar och relay agenter är medlemmar i den här link-local multicast grupp. Klienter använder denna adress för att kommunicera med DHCPv6-servrar och relay agenter på deras länk (nätverk).
ff05 :: 1: 3 All_DHCP_Servers Alla DHCPv6 servrar är medlemmar i den här link-local multicast grupp. Relay agenter använder denna adress för att skicka meddelanden till alla DHCPv6 servrar inom en sajt (nätverk) eller när de inte känner till serverns unicast adress.

DHCPv6 UDP portar

  • UDP port 546: DHCPv6 servrar och relay agenter skickar meddelande till klienter som använder UDP. Klienter lyssnar på DHCPv6-meddelanden på UDP-port 546.
  • UDP port 547: DHCPv6 klienter skickar meddelanden till servrar och relay agenter. DHCPv6 server och relay agenter lyssnar på DHCPv6 meddelanden på UDP-port 547.

DHCPv6-meddelandetyper

 1 SOLICIT  DHCPv6 klienter använder ett SOLICIT-meddelande för att hitta servrar
 2 ADVERTISE En server skickar ett meddelande som svar på en kunds SOLICIT meddelande för att ange att den är tillgänglig för DHCPv6 tjänster.
 3 REQUEST En klient skickar ett REQUEST-meddelande för att begära konfigurationsparametrar, inklusive IPv6-adresser, från en specifik DHCPv6 server.
 4 CONFIRM En klient skickar ett CONFIRM-meddelande för att verifiera att tilldelad adress är fortfarande giltig.
 5 RENEW En klient skickar ett RENEW-meddelande för att begära förlängning av adressleasing och andra konfigurationsparametrar, förnya lånet helt enkelt.
 6 REBIND En klient skickar ett REBIND-meddelande efter att inte ha fått svar till ett RENEW-meddelande.
 7 REPLAY En server skickar ett REPLY-meddelande som innehåller tilldelade adresser och konfigurationsparametrar som svar på en klient SOLICIT-, REQUEST-, RENEW-, eller REBIND-meddelande. En server skickar också ett REPLY-meddelande som svar på andra klient-meddelande.
 8 RELEASE En klient skickar ett RELEASE-meddelande när klienten inte längre behöver låna den tilldelad IPV6 adressen
 9 DECLINE En klient skickar ett DECLINE-meddelande om den tilldelad IPv6 adressen är redan upptagen
några till  ….

DHCPv6-kommunikation

Bild 1: DHCPv6 kommunikationsprocess

I DHCPv6-kommunikationsprocessen deltar DHCPv6 klienter, server och routrar. Man ska komma ihåg att en router bestämmer hur IPv6 adresser ska tilldelas dynamiskt och att klienterna konfigureras med olika metoder för att få sin adressering dynamiskt.

DHCPv6 klienten bestämmer inte nödvändigtvis metoden med vilken får sin adressering och adresseringsinformation. Allt hänger på innehållet i RA meddelandet, särskilt A-flaggan (Adress Autoconfiguration). Beroende på operativsystemet kan en host ignorera förslaget i routerns RA-meddelande och använda en annan metod.

Själva kommunikationsprocessen kan illustreras med bild 5 så här:

Steg 1: Om klienten inte redan har fått ett RA-meddelande skickar den ett RS-meddelande till all-routers multicast-gruppen, ff02 :: 2. En host skickar ett RS-meddelande när den har konfigurerats för en dynamisk adressering så att den mottar sitt prefix, prefixlängd, default gateway och annan adresseringsinformation.

Steg 2: En router skickar regelbundet ett RA-meddelande som svar på en RS-meddelande från en host. Två flaggors värde som finns i RA-meddelandet bestämmer metoden klienten ska använda för sin dynamisk adressering: M-flaggan (Managed Address Configuration) och O-flaggan (Other Configuration). Om M- och/eller O-flaggan är inställd på 1, fortsätter DHCPv6-processen, vilket betyder att stateless eller stateful DHCPv6 används. Steg 5 illustrerar hur klienten skickar lämplig begäran till servern, beroende på om stateful eller stateless DHCPv6 används.

Steg 3: DHCPv6-klient skickar ett SOLICIT-meddelande till destinationen All_DHCP_Relay_Agents_and_Servers adress, ff02 :: 1: 2, för att hitta en DHCPv6 server. I vissa fall kan klienten konfigureras att använda en unicast adress för att nå en specifik server.

Steg 4: En eller flera DHCPv6 servrar svarar med ett ADVERTISE-meddelande för att låta klienten veta att den är tillgänglig för DHCPv6 tjänster. Om klienten får mer än ett ADVERTISE-meddelande använder den en beslutsprocess för att välja lämplig server.

Steg 5: Klienten skickar ett REQUEST- eller INFORMATION-REQUEST-meddelande till servern, beroende på om stateful eller stateless DHCPv6 används. Den typ av meddelande som skickas av klienten är beroende av M-flaggan som finns i routerns RA-meddelande. Det finns två möjligheter:

  • Om stateful DHCPv6 används (M = 1) skickar klienten ett REQUEST-meddelande för att få en IPv6 global unicast adress och andra konfigurationsparametrar.
  • Om klienten använder stateless DHCPv6 (M = 0 och O = 1) skickar klienten ett INFORMATION-REQUEST-meddelande som endast begär konfigurationsparametrarna från servern och inte en global unicast adress.

Steg 6: Om DHCPv6 servern mottog ett REQUEST-meddelande från klienten skickar den ett REPLAY-meddelande som innehåller tilldelade adresser och andra konfigurationsparametrar. Som svar på ett INFORMATION-REQUEST-meddelande skickar servern ett REPLAY-meddelande med endast konfigurationsparametrarna.

Steg 7: När DHCPv6 adressleasing löper ut skickar en klient ett RENEW-meddelande till servern som ursprungligen tilldelade klienten en adress och dess konfigurationsinformation för att förlänga leasingens livslängd.

Steg 8: Servern skickar ett REPLAY-meddelande för att bekräfta att klienten förnyar adressleasing och konfigurationsparametrar.

Steg 9: När klienten inte längre behöver en eller flera av de tilldelade adresserna skickar den ett RELEASE-meddelande för att informera DHCPv6 servern.

Obs! Om en klient bestämmer att en tilldelad adress redan används, vanligtvis via Duplicate Address Detection (DAD), skickar klienten ett DECLINE-meddelande till servern.