Kursplanering

V. Dag Datum FM EM
22 Måndag 2020-05-25 Oktober 2019 – Stöd i Nätverksteknologier och Administration av nätverk- och serverutrustning Pierre klass – Stöd i datorteknik
Tisdag 2020-05-26 Oktober 2019 – Stöd i Nätverksteknologier och Administration av nätverk- och serverutrustning Augusti 2019 – Stöd i Nätverksteknologier och Administration av nätverk- och serverutrustning
Onsdag 2020-05-27 Pierre klass – Stöd i datorteknik Augusti 2019 – Stöd i Nätverksteknologier och Administration av nätverk- och serverutrustning
FM EM
23 Måndag 2020-06-01 Oktober 2019 – Stöd i Nätverksteknologier och Administration av nätverk- och serverutrustning Pierre klass – Stöd i datorteknik
Tisdag 2020-06-02 Oktober 2019 – Stöd i Nätverksteknologier och Administration av nätverk- och serverutrustning Augusti 2019 – Stöd i Nätverksteknologier och Administration av nätverk- och serverutrustning
Onsdag 2020-06-03 Pierre klass – Stöd i datorteknik Augusti 2019 – Stöd i Nätverksteknologier och Administration av nätverk- och serverutrustning
FM EM
24 Måndag 2020-06-08 Oktober 2019 – Stöd i Nätverksteknologier och Administration av nätverk- och serverutrustning Pierre klass – Stöd i datorteknik
Tisdag 2020-06-09 Oktober 2019 – Stöd i Nätverksteknologier och Administration av nätverk- och serverutrustning Augusti 2019 – Stöd i Nätverksteknologier och Administration av nätverk- och serverutrustning
Onsdag 2020-06-10 Pierre klass – Stöd i datorteknik Augusti 2019 – Stöd i Nätverksteknologier och Administration av nätverk- och serverutrustning
FM EM
25 Måndag 2020-06-15 Oktober 2019 – Stöd i Nätverksteknologier och Administration av nätverk- och serverutrustning – Lektion Pierre klass – Stöd i datorteknik
Tisdag 2020-06-16 Oktober 2019 – Stöd i Nätverksteknologier och Administration av nätverk- och serverutrustning – Lektion Augusti 2019 – Stöd i Nätverksteknologier och Administration av nätverk- och serverutrustning
Onsdag 2020-06-17 Pierre klass – Stöd i datorteknik Augusti 2019 – Stöd i Nätverksteknologier och Administration av nätverk- och serverutrustning
Självstudier för Oktober 2019: Prov 1-3 och 4-7 som aktiveras från onsdag 2020-06-17 till söndag 2020-06-21 kl 23:00 Självstudier för Augusti 2019: Prov 1-3 och 4-7 som aktiveras från torsdag 2020-06-17 till söndag 2020-06-21 kl 23:00
FM EM
26 Måndag 2020-06-22 Oktober 2019 – Stöd i Administration av nätverk- och serverutrustning – Lektion Pierre klass – Stöd i datorteknik
Tisdag 2020-06-23 Oktober 2019 – Stöd i Administration av nätverk- och serverutrustning – Prov 8 – 10 och Prov 11 – 13 Augusti 2019 – Stöd i Nätverksteknologier och Administration av nätverk- och serverutrustning – Prov 8 – 10
Onsdag 2020-06-24 Pierre klass – Stöd i datorteknik Augusti 2019 – Stöd i Nätverksteknologier och Administration av nätverk- och serverutrustning – Prov 11 – 13